Översättning

 

 

En professionellt översatt text ger tillgång till den internationella marknaden. Att ens kunder får material på sitt eget språk inger förtroende och det visar hängivenhet åt att bygga upp ett långsiktigt samarbete.

 

Zensus består av ett globalt nätverk av noggrant utvalda lingvister som under många år varit verksamma i branschen. Deras erfarenhet och flexibilitet gör att vi kan erbjuda snabba och professionella översättningar.

 

Vi utför dagligen översättningar av olika slags texter till och från alla talade språk med inriktning på alla branscher och ämnesområden.

 

Varje uppdrag utförs av kvalificerade översättare som endast översätter till sitt modersmål. På så sätt garanteras den dialektala och kulturella exaktheten. Dessutom är översättarna specialiserade inom det ämne uppdraget kräver, vilket säkrar den tekniska terminologin.

 

Efter varje avslutat uppdrag genomgår texten en noggrann språkgranskning och korrekturläsning för att säkerställa kvaliteten. Allt för att Finish Line Coupon Code 2014 det ursprungliga budskapet ska förbli intakt. För dig betyder det att du får en översättning så nära perfektion som möjligt.