Korrekturläsning

 

 

Att korrekturläsa en text är en oerhört viktig process för att förhindra tryckfel, stavfel, interpunktionsfel och grammatikfel, men också för att garantera att texten är tekniskt korrekt. En text som innehåller något eller några av de nämnda felen uppfattas som oseriös och slarvig.

 

Det är även allmänt känt att en författare inte ska korrekturläsa sina egna texter, eftersom man sällan upptäcker sina egna misstag.

 

Språkgranskningen gör texten tydlig genom att verifiera ordval, uttryck, meningsbyggnad, textbyggnad och innehåll. Av erfarenhet vet vi att en kombination av korrekturläsning och språkgranskning alltid ger det bästa resultatet.

 

Våra korrekturläsare är fullt utrustade för att kunna hantera alla typer av texter och dokument med den precision, effektivitet och kvalitet som krävs.